Zakład cynkowania elementów stalowych

Zakład cynkowania elementów stalowych

Zakład cynkowania elementów stalowych

Zakład cynkowania elementów stalowych

Zakład cynkowania elementów stalowych

Zakład cynkowania elementów stalowych

Zakład cynkowania elementów stalowych

Zakład cynkowania elementów stalowych

Platforma logistyczna INTRA

Platforma logistyczna INTRA

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Projektujemy i nadzorujemy budowy od 2001 roku.

Firma specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji budowlanych oraz nadzorowaniu i prowadzeniu inwestycji według procedur FIDIC i PZP.

FIDIC, SIDIRInformacje o firmie

ZAKŁAD CYNKOWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH - ul Magazynowa w Grudziądzu

Inwestor: TERMETAL Glaner sp. J. ul. Ceramiczna 21 64-920 Piła

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej  wraz z dokumentacją przetargową oraz nadzór autorski w trakcie budowy

Wartość inwestycji: 12 500 000,00 PLN

PLATFORMA LOGISTYCZNA INTRA przy ulicy Leopoldowskiej we Włocławku

Inwestor: INTRA LOGISTICS SA. ul. Zacisze 16 a, 65-775 Zielona Góra

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (warsztatowego) branży konstrukcyjnej  konstrukcji wsporczej pod silosy oraz nadzór autorski w trakcie wykonywania prefabrykatów

Inne wybrane projekty i dokumentacje:

FABRYKA PODZESPOŁÓW PANELI LCD KIMOTO - OSTASZEWO gm. ŁYSOMICE

Inwestor: KIMOTO Poland Pl. Teatralny 2/254, 87-100 Toruń

Wykonanie projektu wykonawczego (warsztatowego) konstrukcji stalowych pod urządzenia usytuowane na dachu hali oraz  konstrukcji pod obudowę ścian zewnętrznych

ZAKŁAD OPAKOWAŃ KARTONOWYCH - OSTASZEWO gm. ŁYSOMICE

Inwestor: U-TEC Poland Sp. z o.o. ul. Chłodna 51,XV p, 00-867 Warszawa

Wykonanie projektu wykonawczego (warsztatowego) konstrukcji stalowych pod obudowę ścian zewnętrznych

ZAKŁAD PRODUKCJI PODZESPOŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO TELEWIZORÓW LCD - OSTASZEWO gm. ŁYSOMICE

Inwestor: SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS Poland Sp. z o.o. ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej pod panele w celu wygrodzenia pomieszczenia, pomostu technologicznego oraz konstrukcji pod przejścia technologiczne przez ściany

WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH - ul. Droga łąkowa w Grudziądzu

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW SP. Z O.O. 86-100 ŚWIECIE; ul. Laskowicka 3

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej  zespołu fundamentów pod urządzenia technologiczne Wytwórni Mas Bitumicznych oraz ściany oporowe dla składowania kruszyw.

ROZBUDOWA I ADAPTACJA KAPLICY MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ MĘCZENNIKÓW W BYDGOSZCZY NA OBIEKT DOMU JUBILEUSZOWEGO

Inwestor: FUNDACJA WIATRAK ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej  obiektów wchodzących w skład Domu  Jubileuszowego zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia

BUDYNEK MIESZKALNO – USŁUGOWY - ul. Szkolna 4-6 w Grudziądzu

Inwestor: Katarzyna i Grzegorz SIEDLECCY ul.  Zawilcowa 24,  86-300 GRUDZIĄDZ

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej  budynku mieszkalno-usługowego 3-kondygnacyjnego z poddaszem użytkowym

PAWILON HANDLOWY - ul. Legionów 47 w Grudziądzu

Inwestor: Tomasz Chyła ul. Al. Jana Pawła II 1E,  86-105 ŚWIECIE  n/ WISŁĄ

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej  dla przebudowy i adaptacji obiektu pod pawilon handlowy branży spożywczo – przemysłowej

BUDOWA GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PATERKU

Inwestor: Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Opracowanie dokumentacji przetargowej, kosztorysów z przedmiarami oraz  Specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru Robót dla Budowy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Paterku  - Etap I

PAWILONY HANDLOWO-USŁUGOWE - ul. Gimnazjalna w Nakle nad Notecią

Inwestor: Radosław Kędzierski Nakło nad Notecią

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej  pawilonu handlowo – usługowego 2-kondygnacyjnego oraz nadzór autorski nad inwestycją

Kontrakt nr 04 - gospodarka wodno-ściekowa w południowej części Mysłowic PROJEKT NR 2004/PL/16/C/PE/011-04

Inwestor: MPWIK Mysłowice ul. Świerczyny 1 41-400 Mysłowice

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów inwestycji oraz wykonanie Dokumentacji przetargowej według Warunków Kontraktowych FIDIC dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWO - HANDLOWEGO - ul. Rynek 2 Nakło nad Notecią

Inwestor: HURTOSTAL sp. z o. o. Wyroby Metalowe i Metale Kolorowe, 85-037 Bydgoszcz ul. Sienkiewicza 3

Opracowanie projektu budowlanego branży konstrukcyjnej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącego budynku usługowo – handlowego